Viktig sikkerhetsmelding ombygging av Truma gassfilter

Innenfor sitt kvalitetsikringsarbeide har Truma funnet en materialskade på glasset i filterkoppen i Truma gassfilter. Årsaken er feilaktig bearbeiding hos en underleverandør. Materialskaden kan føre til at gass strømmer ukontrollert ut i det fri via flaskeskapet. I uheldige fall kan dette medføre gasspuff og personskader. Pr. i dag kjenner vi dog ikke til noen slike hendelser.

Alle filterkopper etter januar 2012 er berørt.

Forsiktighetstiltak
Sannsynligheten for at materialfeilen oppstår er svært liten. Tross dette må de campere, som har montert et Truma gassfilter i kjøretøyet, ta hensyn til følgende forsiktighetsregler:

Gassanlegget skal umiddelbart avstenges.
Kontakt din forhandler for utbytte eller Truma, og bestill nye filterkopper kostnadsfritt her: http://truma.com/int/en/contact/registration.php

Bytt ut de gamle filterkoppene mot nye