Lei av å komme til kald hytte?

Frostig hytte (2)

Nå kan også hytteeiere uten innlagt strøm komme til oppvarmet hytte.
Alde Compact 3020 er en gassdrevet sentralvarmekjele som varmer forstvæske i et lukket radiatorsystem. Effekten er 5.500Watt og vil kunne varme en velisolert hytte på 60-70 kvm.
Varmeren styres med 12V fra et  manøverpanel hvor du kan stille inn ønsket temperatur nattsenking osv.

 Kan startes med fjerstyring med hjelp av en iNet box via en App på din iPhone eller Android telefon.

Dersom hytta senere får strøm er det også innebygget 3.000Watt elkolbe

Varmen kan fordeles i flere rom
– Lydløs oppvarming
– Kan styres med mobil slik at du kommer til oppvarmet hytte
– Effekten kan fordeles – du får ca 400watt pr meter radiator
– lavt «stanby» strømforbruk >0,01A
– Kan benyttes som varmekilde mot et gulvvarmesystem (må prosjekteres av rørlegger) man bestiller da kun grunnsettet.

MOMENTER FØR KJØP

Er effekten tilstrekkelig? – ta hensyn til om konvektorene skal stå i isolerte /uisolerte rom, får man
oppvarming fra to sider av rommet?. Vinduene – enkle, doble, Isolerglass eller energiglass?
Skal hele hytta oppvarmes eller bare deler av den? Hvilken del skal prioriteres?
Er hytta isolert? – Ytterdør(er) – er den/de tette? Skal evt. hems/oppstue avstenges?
Hindringer for å trekke rør Trevegg/betongvegg/ståldragere – innlagte armeringer, vannrør,
elektriske rør etc
Hvilke forventninger har jeg til oppvarmingen?
Vil du ha rask oppvarming, skal du ha Alde‐varmeren som tilleggsvarme, eller skal dette være eneste
varmekilde. Eller skal Alde vameren vedlikeholde varme etter oppfyring?
Husk Alde varmeren er et fritidsprodukt og er ikke beregnet for døgnkontinuerlig drift gjennom
hele vinteren.
Engergiforbruk – Har jeg tilgang på nok gass?
Er batteriene store/gode nok – har jeg lading god nok?

FØR MONTERING

Bestem plass for varmeren. Ta hensyn til at avgassen må ut gjennom yttervegg – ( ikke under
ovebygg ved f.eks inggangsparti ‐ Pass på tilstrekkelig avstand til vinduer (Ca 50 cm)
Hindringer for å trekke rør Trevegg/betongvegg/ståldragere – innlagte armeringer, vannrør,
elektriske rør etc
Legg ut konvektorer på gulvet i hvert rom, og fordel effekten (400W/m konvektor)
Bestem sirkulasjonsretning ‐ – Går rør ned og opp igjen må det monteres lufting. – legg ut
hjørnevinkler – konvektorene skal monteres vannrett, og helst i samme høyde som øvre utgang på
varmeren. Normalt er retningen slik at stuen blir oppvarmet først.
Dersom varmtvannsberederen skal tilkobles bør dette tas hensyn til ved plassering av varmeren.
Lange strekk med varmtvannsrør betyr høyt vannforbruk før varmtvannet kommer frem til kranen og
mye effekt går tapt i vannledningene. Resultat: mindre varmt vann
Husk at varmtvannsberederen ALLTID må tømmes før du forlater hytta.

Settet leveres todelt – Et grunnsett som alle må ha for å komme igang; og et radiatorsett som inneholder radiatorer nok til å utnytte hele effekten i varmeren. Ring din nærmeste forhandler for mere info.

Last ned infoark her.