The following is an excerpt.

Viktigt säkerhetsmeddelande 02.02.2017 Utbyte av Truma utomhusuttag för gas samt ventiler KV8-M och AKV-8-M för gasuttag, märkning från …01.2016… till …01.2017… Berörda produkter Inom ramen för vår

The following is an excerpt.

Viktig sikkerhetsmelding ombygging av Truma gassfilter Innenfor sitt kvalitetsikringsarbeide har Truma funnet en materialskade på glasset i filterkoppen i Truma gassfilter. Årsaken er feilaktig bearbeiding hos en

The following is an excerpt.

Intelligent fjernstyring og kontroll av Truma oppvarming og kjøling gjennom appen –Komfortabel kontroll av Truma enheter via app når du ikke er i bilen enkel oppstart –Full kontroll gjennom de komfortable