The following is an excerpt.

En plus en = smart Truma LevelControl Set 06.09.2017 I forbindelse med lanseringen av LevelControl tilbyr Truma et attraktivt sett. Den inneholder Truma LevelControl og Truma iNet Box til veiledende 3590

The following is an excerpt.

Viktigt sikkerhetsmelding 02.02.2017 Utskifting av Truma utendørs uttak for gass og KV8-M og AKV-8-M ventiler for gassutvinning, med merking fra …01.2016… till …01.2017… Berørte produkter I sammenheng med

The following is an excerpt.

Viktig sikkerhetsmelding ombygging av Truma gassfilter Innenfor sitt kvalitetsikringsarbeide har Truma funnet en materialskade på glasset i filterkoppen i Truma gassfilter. Årsaken er feilaktig bearbeiding hos en

The following is an excerpt.

Intelligent fjernstyring og kontroll av Truma oppvarming og kjøling gjennom appen –Komfortabel kontroll av Truma enheter via app når du ikke er i bilen enkel oppstart –Full kontroll gjennom de komfortable